Ekonomi Haberleri

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Aralık’ta, 2021 yıl sonuna göre 7,0 milyar dolar azalarak 160,1 milyar dolar oldu

Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 7,0 milyar ABD doları azalarak 160,1 milyar ABD doları oldu.

TCMB’den yapılan açıklamada, vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 8,7 milyar ABD doları azalarak 151,5 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,7 milyar ABD doları artarak 8,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 6,0 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 5,9 milyar ABD doları azalışla 14,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 577 milyon ABD doları artmış, tahvil stoku ise 46 milyon ABD doları artarak 2,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,7 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 32 milyon ABD doları artarak 9,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 768 milyon ABD doları artışla 5,1 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 503 milyon ABD doları artışla 1,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,5 milyar ABD doları azalarak 104,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,5 milyar ABD doları artarak 8,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 151,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %62,1’inin ABD doları, %34,1’inin Euro, %1,8’inin Türk lirası ve %2,0’ının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %38,8’inin ABD doları, %36,2’sinin Euro, %20,9’unun Türk lirası ve % 4,1’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Aralık sonu itibarıyla, 151,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %35,4’ünü finansal kuruluşların, %64,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %74,9’unu finansal kuruluşların, %25,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41,8 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X