Ekonomi Haberleri

Günün Ajandası

*Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Mart): Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini göstermektedir. Ekonomik güven endeksinin 100’den
büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümser olunduğunu göstermektedir. Veri en son Şubat ayında 99.1 seviyesinde açıklandı. Endekse ait
Mart ayı verisinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

*Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mart): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi
verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Şubat ayında -19.2 seviyesinde gerçekleşen nihai verinin Şubat ayı öncü verisinin -19.2 düzeyinde açıklanması bekleniyor. (12:00)

*Almanya TÜFE (Mart): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her
ay iki kere açıklanır. Mart ayı nihai verisinin aylık %0.8, yıllık %7.5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (15:00)

*ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde
olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 196 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar’nın değer kaybetmesine neden olabilir. (15:30)

*ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir.
İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Beklenti verinin 1,697 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (15:30)

*ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (4.Çeyrek): Yüksek önem derecesine sahip Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi 2022 yılı içerisinde ağırlıklı olarak %4,7 – %5,2 aralığında açıklandı.
4.Çeyrek verisine yönelik piyasada oluşan beklenti %3.7 seviyesinde şekillenmiş durumda. (15:30)

*ABD GSYİH (4. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı
gösterdiği için önemlidir. GSYİH, 2 öncü 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Açıklanacak olan veri 4. Çeyreğe ait nihai okuma verisi olacak. 4. Çeyrek nihai okuma verisi çeyreklik %3.9 genişlemeye işaret etti.
4.çeyrek nihai okuma verisinin %2.70 artış göstermesi bekleniyor. Verinin, beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda ABD Doları pozitif etkilenebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise ABD Doları’na etkisi
olumsuz olabilir. (15:30)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X