Döviz Haberleri

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu azaldı
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu azaldı

Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 158 milyon ABD doları azalarak 159,7 milyar ABD doları oldu.

TCMB’den yapılan açıklamaya göre, vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 284 milyon ABD doları azalarak 151,1 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 126 milyon ABD doları artarak 8,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 610 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 672 milyon ABD doları azalışla 13,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 51 milyon ABD doları artmış, tahvil stoku ise 467 milyon ABD doları azalarak 1,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,3 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 14 milyon ABD doları artarak 9,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 172 milyon ABD doları azalışla 4,9 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 28 milyon ABD doları azalışla 1,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 555 milyon ABD doları artarak 104,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3 milyon ABD doları artarak 7,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 151,1 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %60,9’unun ABD doları, %35,1’inin Euro, %1,8’inin Türk lirası ve %2,2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %36,8’inin ABD doları, %36,4’ünün Euro, %21,9’unun Türk lirası ve % 4,9’unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ocak sonu itibarıyla, 151,1 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %34,3’ünü finansal kuruluşların, %65,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %75,3’ünü finansal kuruluşların, %24,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,5 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.”

via tr.investing

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X